OBS, vi har nytt telefonnummer till vår support! - Läs mer här

Trender som förändrar byggbranschen: Drönare

Byggbranschen

Smart teknik tar allt större plats på byggen. Drönaren är kanske en av de manicker som fått mest betydelse i det dagliga arbetet. Dessa används bland annat för att skapa överblick vid anläggningsarbeten, beräkna massan av ett material och samla underlag inför renoveringsbeslut.

Underlag för beslut och dialog

En drönare kan med fördel användas redan innan byggstart för att samla underlag till beslut. De bilder som samlas in kan i dataprogram bli till informativa modeller av det planerade bygget. Det kan dels hjälpa beslutsfattare att förstå vad de faktiskt ska fatta beslut om och dels bidra till en bättre dialog mellan projektets olika roller.

Beräkning av massor

Drönaren kan flyga över en jord- eller grushög och ta ut mätpunkter för att beräkna massan av materialet. Det är en avsevärd effektivisering av en vanligtvis manuell process som går ut på att två eller flera personer till fots mäter ut punkterna. På samma sätt kan du även räkna ut hur mycket fyllningsmaterial som behövs.

Daglig statusrapportering

Med exempelvis 3D-printade modeller kan du i början av ett projekt få en bra överblick över ett bygge. Men hur gör man när bygget pågår för att se hur det ändras från dag till dag? Jo man flyger en drönare över platsen. Dessa färska fotografier eller filmer utgör sedan underlag för den dagliga planeringen. Istället för att förklara var väggar ska resas eller material lämnas av kan du peka på bilden. Det blir inte tydligare än så.

Finslipning av arbetsmoment

Vissa arbetsmoment är svåra att utvärdera i detalj. Sprängningar är en sådan sak. Med drönaren kan du filma momentet och sedan i slow motion gå tillbaka och se hur sprängningen gick och om några delar behöver justeras till nästa gång.

Pekar ut renoveringsbehov

Som förvaltare kan man använda drönare för att lättare kartlägga renoveringsbehovet på en byggnad. Drönaren kan visa alla delar av byggnaden, inga vinklar är för svåråtkomliga.  Dessutom slipper man hyra in specialutbildad personal för exempelvis höghöjdskontroller. Drönarinformationen blir sedan underlag för planering, beslut och kostnadsberäkningar.

Bidrar till ökad säkerhet

Tack vare drönarens enorma kapacitet att se över stora områden så används de ofta för övervakning. De reducerar inte bara antalet stölder utan skapar också förutsättningar för en säker jobbvardag för de som vistas där.

Stäng