SUBSCRIBE

Genom att automatisera distributionen av dokument kan du vara säker på att dina kollegor, konsulter och underleverantörer alltid har rätt bygghandling i näven. Det minskar risken för byggfel och sparar både dig och dem tid och pengar.

Samla distributionen i ett system

Genom att automatisera mera får du:

  • Stenkoll på vad som distribueras, till vem, hur och när.
  • Kontroll över distributionskostnaderna och vem som ska stå för dem.
  • Lättöverskådlig spårbarhet som underlättar i projekt med stort omlopp på folk.

Lägg tid på annat än distribution

Byggnet Subscribe är perfekt för dig som jobbar som projektledare eller projekteringsledare på ett bygge.

Jag vill bli kontaktad av en produktspecialist

Så fungerar Byggnet Subscribe

Du som administratör skapar enkelt en automatisk prenumeration med några få klick genom att ange:

  • Vem som är mottagare.
  • Vilka handlingar som ska distribueras.
  • Hur handlingarna ska distribueras (digitalt eller som papper).
  • Hur snabbt handlingarna ska distribueras vid uppdatering.

Klart. Nu sköter systemet utskicken åt dig.

Enkelt att uppdatera prenumerationen

När handlingar tillkommer eller uppdateras får berörda projektdeltagare veta det. Då blir det svårt att skylla på att man inte hade koll på sista versionen. Det är lika enkelt att ändra i en prenumeration som det är att skapa en ny och som administratör kan du enkelt överblicka vilka filer som går ut till vilka mottagare. Det är administratören som justerar prenumeranternas utskick.

Säkrar spårbarheten

Byggnet Subscribe sköter alla utskick av handlingar oavsett om mottagaren vill ha dem elektroniskt, i brevlådan eller via bud. Dessutom sparas all historik så att du alltid har koll på vilka ritningar som laddats hem, granskats i viewern eller levererats på ett visst sätt.

Tilläggsfunktion till Byggnet Access

Byggnet Access är ett digitalt dokumenthanteringssystem och är grundfunktionen i Byggnet-familjen. För att kunna nyttja Byggnet Subscribe behöver du därför ha tillgång till Byggnet Access.

Läs vår kom-igång-guide

Fler Byggnet-produkter

Dela och lagra dokument i grundfunktionen Byggnet Access

Samla ärenden, rapporter och ÄTA i ett system med Byggnet Verify

Ladda ner vårt faktablad

Allt löser sig av sig självt.

Vad tycker våra kunder?

Se våra case