Integritetspolicy

Byggnet arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Den här policyn fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. Denna integritetspolicy gäller endast Byggnets kunder och användare av våra onlinetjänster.

  1. Vår integritetspolicy
   1. Byggnet värnar om din integritet och strävar efter att erbjuda digitala tjänster och produkter som inte äventyrar våra besökares, kunders och användares integritet.
   2. Genom denna Integritetspolicy (”Policyn”) från Byggnet förklarar vi hur vårt proaktiva integritetsskyddsarbete har integrerats i de onlinetjänster (”Tjänsterna”) som vi tillhandahåller via Internetplattformen ”Byggnet” (”Plattformen”), oaktat om vi agerar i egenskap av personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde i relation till personuppgifter som vi samlar in för att administrera Tjänsterna respektive personuppgifter som våra kunder och användare behandlar när de utnyttjar Tjänsterna.
   3. Policyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur kan du göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på den adress som anges nedan i kontaktuppgifter.
   4. Genom att besöka vår webbplats accepterar du Policyn och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Byggnet använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår Policyn innan du använder våra tjänster.
   5. Vi kan komma att göra ändringar i denna Policy. Om vi genomför betydande förändringar kommer vi att meddela dig via Tjänsterna eller på annat sätt, så du får möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft. För det fall du inte accepterar ändringarna, kan du stänga ditt konto. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter att vi har offentliggjort eller meddelat dig om våra ändringar av denna policy innebär att du förstår och accepterar den uppdaterade Policyn.

    Allmänt om våra tjänster

   6. Genom Tjänsterna tillhandahåller Byggnet ett molnbaserat digitalt informationshanteringssystem. De olika funktionaliteterna hos Tjänsterna innebär att deltagarna inom ett visst projekt (”Projekt/et”) genom Plattformen kan bl.a. ladda upp, organisera, bearbeta, behandla, distribuera och lagra dokument och annat arbetsmaterial som härrör byggprojekt, exempelvis ritningar, projektkorrespondens m.m. Ytterligare information om de olika funktionaliteterna med avseende på Tjänsterna framgår på byggnet.se.
  2. Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?
   1. Vi på Byggnet skiljer på information som är relaterad till användarnas användarkonto och på den information som användarna och kunderna laddar upp, organiserar, bearbetar, behandlar, distribuerar eller lagrar i Tjänsterna.
   2. När det gäller användarkontots information, exempelvis e-postadress, namn, adress, telefonnummer, köp- och betaluppgifter, kontouppgifter m.m., har vår kundtjänst och annan supportpersonal åtkomst till sådan information via administrationsgränssnitt. Det svenska företaget Byggnet Sverige AB (org. nr. 559291-4112), Box 11093, 161 11 Bromma, är personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
   3. När det gäller av användarna och kunderna uppladdad, organiserad, bearbetad, behandlad, distribuerad eller lagrad information i Tjänsterna har endast ett fåtal supportpersonal, i sällsynta fall, och enligt kunders särskilda instruktioner, rätt att beträda kundernas och användarnas konto. I relation till denna information är det svenska företaget Byggnet Sverige AB (org. nr. 559291-4112), Box 11093, 161 11 Bromma ett personuppgiftsbiträde. Vi ansvarar för dessa personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde i enlighet med dels gällande dataskyddsbestämmelser, dels kundens särskilda instruktioner avseende behandling av personuppgifter (i förekommande fall).
  3. Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?

   Allmänt om insamling av personuppgifter från våra kunder och användare

   1. Vi kan komma att samla in personuppgifter om våra kunder och användare av Tjänster på flera olika sätt. Med personuppgifter menas varje upplysning som avser direkt eller indirekt identifiera en fysisk person.
   2. Vi uppmanar dig som kund eller användare att utöva försiktighet när du lämnar information till oss, särskilt i samband med fritextrutor som finns på vår hemsida eller i Tjänsterna. Vissa av våra tjänster och produkter är automatiserade och kan därför inte känna igen att du har av misstag lämnat felaktiga eller känsliga personuppgifter.

    Information som våra användare och kunder tillhandahåller

   3. Kunder och användare kan när som helst komma att behöva lämna personuppgifter till Byggnet när de är i kontakt med oss eller använder sig av våra tjänster och produkter. Exempelvis:
    • När du skapar en användarprofil och konto i Tjänsterna, köper våra tjänster och produkter, registrerar dig för nyhets- och produktinformation eller laddar ner information, uppdateringar och andra material kan vi komma att begära att du lämnar olika typer av personuppgifter såsom namn, post-, leverans- och faktureringsadress, e-postadress, mobil- eller annat telefonnummer, faxnummer, arbetsgivare, köp- och betalningsinformation, användarnamn och lösenord.
    • När du returnerar, reklamerar eller i övrigt kontaktar vår kundtjänst eller supportpersonal (inklusive blogg och online Chat-applikationer) för olika ärenden kan vi komma att begära personuppgifter såsom kunduppgifter, kontaktuppgifter, produktinformation, bank och betalningsuppgifter, arbetsgivare, IT-utrustning och hårdvaror du använder, IP-adresser, uppgifter om var du befinner dig geografiskt, språkfärdigheter, och anledning för att kontakta oss och den information som vi tillhandahåller dig i samband med din kontakt med oss.
    • När du kontaktar oss eller tillhandahåller dina personuppgifter för att delta i våra aktiviteter, motta marknadsföringsmaterial och reklam, information om våra tjänster och produkter kan vi komma att begära att du lämnar personuppgifter såsom namn, postadress, e-postadress, mobil- eller annat telefonnummer.
   4. Vissa av våra onlinetjänster, webbsidan och online-aktiverade tjänster samlar in och tillhandhåller oss information om våra besökare, exempelvis:
    • Detaljer om det online-innehåll som visas eller integreras med på vår Plattform eller webbplats, exempelvis information om din webbläsare, webbplatser som du besöker och val av objekt och vilka objekt som användaren ”klickar på”.
    • Tjänste- eller serverloggar, lagringsinformation om din användning av Tjänsterna eller webbplatser, såsom IP-adress, webbläsarinformation (inklusive HTTP-användaragentsträngar), HTTP-klientförfrågningsinformation och tid och plats för dina aktiviteter, domäner, enhet och programinställningar, fel och maskinvaruaktivitet.
    • Information om din hårdvaras fysiska plats, geolokaliseringstjänster och applikationer, browserinställningar eller andra internetaktiveringstjänster eller annan information som vår supportadministration behöver för att bistå kunderna och användarna vid felsökning.

    I allmänhet samlas sådan onlineinformation med hjälp av digitala identifierare, såsom webbläsarkakor, plugin eller kundens eller användarens IP-adress. Dessa identifierare används för att skilja den information som tillhandahålls av den maskinvara eller webbläsare som används. Vi kan dock associera den samlade informationen med användarnas och kundernas konto, exempelvis när de är inloggade i Tjänsterna. För mer information om cookies se vår Cookiepolicy på https://byggnet.se/cookiepolicy/ 

   5. Våra tjänster är dynamiska och vi lanserar ofta nya funktioner, som kan innebära insamling av nya uppgifter om kunder och användare. När vi samlar in nya personuppgifter eller använder dina personuppgifter för andra ändamål, kommer vi att meddela kunden eller användaren samt, om det är relevant, även att uppdatera denna Policy.

    Information som vi får i egenskap av personuppgiftsbiträde

   6. Vår behandling av personuppgifter under avtalen med våra kunder regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa integritet och gällande lagstiftning. Personuppgiftsbiträdesavtalet är en integrerad del av Byggnets allmänna villkor med kund.
   7. En arbetsgivare (eller annan fysisk eller juridisk person som köper Tjänster för användarnas bruk) kan tillhandahålla oss personuppgifter om användarna som medarbetare, projektdeltagare eller underleverantörer som använder Tjänsterna. Vi kan därmed ta del av information om bl.a. användarens namn, arbetsområde, projektroll och ansvarsområde, titel och den IP-adress som användaren förväntas använda tjänsten ifrån. I relation till denna information agerar Byggnet i egenskap av personuppgiftsbiträde och behandlar informationen endast i enlighet med arbetsgivares specifika instruktioner och i syfte att tillhandahålla våra tjänster och produkter enligt kundavtalet.
   8. Vid användning av Tjänsterna kommer våra kunder och användare att kontinuerligt ladda upp, organisera, bearbeta, behandla, distribuera och lagra information under varje Projekt i Tjänsterna. I relation till denna information och material är Byggnet endast personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter i enlighet med kundens eller användarens specifika instruktioner. Omfattningen av vilka personuppgifter som kan lagras i Tjänsterna kan varierar från fall till fall och kund till kund.
   9. Användarna har kontroll över och många val kopplat till dessa personuppgifter. Exempelvis kan kundens administratör, arbetsgivare eller projektledare ge användare tillgång till eller ta bort användares tillgång till Tjänsterna genom att ändra användarens inställningar, styra rättigheter, exportera data, och skapa nya användare på kontot, samt dela dokument.
   10. För mer information om vilka personuppgifter som personuppgiftsansvarig kund eller användare (t.ex. arbetsgivare eller projektledare) behandlar i våra Tjänster vänligen kontakta ansvarig kund eller användare. För frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för en specifik personuppgift i Tjänsterna kan kunden eller användaren kontakta oss på den angivna adressen (se nedan, för kontaktuppgifter).
   11. För frågor och eller för att göra användarens rättigheter gällande de personuppgifter som vi behandlar i egenskap av personuppgiftsbiträde hänvisas användaren till att kontakta det företag som har ingått kundavtalet med Byggnet, dvs. det företag eller arbetsgivare som har gett dig tillgång till Tjänsterna.
  4. Hur använder vi dina personuppgifter?
   1. Hur vi använder kunders och användarnas personuppgifter beror på vilka Tjänster de använder samt hur de använder Tjänsterna. Vi använder uppgifter om kunder och användarna för att tillhandahålla, underhålla och anpassa Tjänsterna samt tillgängliggöra dem på ett sätt som är relevant och användbart för kunder och användarna.
   2. Mer specifikt använder vi personuppgifter som vi samlar in för följande ändamål:
    • Vi använder dina inloggningsuppgifter för att bekräfta din identitet och ge dig tillgång till Tjänsterna.
    • Det finns möjlighet för en personlig anpassning av vårt abonnemang och Tjänster i syfte att hjälpa användarna att projektera och leda byggprojekt på bästa sätt, inklusive ladda upp, organisera, bearbeta, behandla, distribuera och lagra information och material som härrör olika Projekt.
    • Vi använder oss av personuppgifter i syfte att bearbeta kundens och användarens beställningar via vår onlinetjänst för utskrift av exempelvis ritningar eller annat digitalt material.
    • Vi kan kommunicera med dig, t.ex. om utbudet av tjänster, säkerhet eller annan liknande kommunikation kring Tjänsterna eller Plattformen och din användning av våra tjänster och produkter. Det kan avse information om hur du kan använda Tjänsterna, uppdateringar och påminnelser. Du kan alltid ändra dina val för kommunikation. Notera att du inte kan välja bort servicemeddelanden från oss, inbegripet meddelanden om säkerhet, driftinformation eller andra legala eller regulatoriska frågor.
    • Vi använder personuppgifter om kunder och användare för att skicka inbjudningar och kommunicera kring våra tjänster och produkter, i syfte att främja dem. Information om tjänsteutbudet eller nytt innehåll i Tjänster som kunden eller användaren har tillgång till skickas när det är relevant för kundens eller användarens användning av våra tjänster och produkter.
    • Vi använder data (som kan inkludera din kommunikation med oss) som är nödvändig för att undersöka, besvara och hantera klagomål, reklamationer och serviceproblem (t.ex. fel).
    • Vi utvecklar ständigt våra Tjänster för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga lösningar till våra kunder och användare. Därför kan vi komma att genomföra olika typer av kund- eller användarundersökningar. Vi eller av oss anlitade företag kan därmed komma att använda personuppgifter för att kommunicera med kunder och användare samt genomföra olika former av undersökningar av våra tjänster och produkter.
    • Om kunder eller användare fyller i ett avtals- eller webbkontaktformulär med namn, e-postadress, telefonnummer, preferenser etc. så använder vi dessa uppgifter för att besvara på frågor; skicka information eller utföra andra uppgifter som vi blir ombedda.
    • Vi använder kund- och användarpersonuppgifter för att producera aggregerade dataset, där det inte längre är möjligt att identifiera kunden eller användaren. Till exempel kan vi använda uppgifter för att generera statistik om våra användare och kunder, deras yrke eller bransch, marknadsföringsmaterial som levereras eller klickas på, eller för att ta fram en demografisk fördelning av besökare på en av våra webbplatser.
    • Vi använder uppgifter (inklusive kommunikation med oss) om vi anser det nödvändigt av säkerhetsskäl eller för att undersöka eventuella bedrägerier eller andra överträdelser av vårt användaravtal, allmänna villkor, Byggnets vid var tid gällande förhållningsregler, policyer, riktlinjer och standarder.
   3. För information som vi behandlar i egenskap av personuppgiftsbiträde bestäms ändamålet med behandlingen av personuppgiftsansvarig kund, projektledare eller arbetsgivare. Vänligen kontakta berörd personuppgiftsansvarig för mer information om hur denne behandlar användarens personuppgifter i våra Tjänster.
  5. På vilken grund samlar vi in uppgifter från dig?
   1. Vår insamling och behandling av kundernas och användarna personuppgifter är en förutsättning för att vi ska kunna marknadsföra, informera om, tillhandahålla och vidareutveckla Tjänsterna eller för att möjliggöra för användarna att delta och ta del av den information som denne behöver för att utföra sina åtaganden i en Projekt enligt kundens önskemål samt få möjlighet att testa Tjänsterna.
   2. Byggnet har bedömt att personuppgiftsbehandlingar som genomförs enligt denna Policy är nödvändiga för att:
    • Byggnet ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot kunder och användare – Artikel 6.1(b) i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679.
    • Byggnet ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser enligt lag, författningar eller beslut som meddelats med stöd av lag (t.ex. bokföringslagen, m.fl.). – Artikel 6.1(c) i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679.
    • Byggnet har ett legitimt intresse att behandla kunders, besökare och användarnas personuppgifter i samband med marknadsföringsutskick, tillhandahållande av produktinformation, hantering av kundtjänstärenden och allmänna förfrågningar om Tjänsterna och Plattformen, IT- och informationssäkerhet m.m. Det är vår bedömning att våra intressen att behandla dina personuppgifter i dessa sammanhang väger tyngre än kunders och användarnas intressen av att vi inte behandlar deras personuppgifter. – Artikel 6(1)(f) i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679.
   3. För mer specifik information om genomförda intresseavvägningar och risk- och konsekvensutredningar avseende vår behandling av kunders och användarnas personuppgifter, vänligen kontakta oss på den adress som anges nedan, för kontaktuppgifter.
  6. Användning av cookies
   1. För mer information om Cookies, vänligen läs vår Cookiepolicy, https://byggnet.se/cookiepolicy/ Om du har frågor kring Cookies är du välkommen att kontakta oss.
  7. Vem har tillgång till personuppgifterna?
   1. Användarnas profil i Tjänsterna är till viss del sökbara och synliga för projektdeltagare, arbetsgivare eller projektledare, exempelvis användarens namn, titel och ansvarsområde och roll inom ett Projekt. Mot bakgrund av att Tjänsterna avser ett informationshanteringssystem är det naturligt att användarna kan bjudas in av andra användare och att dessa kan gemensamt ladda upp, organisera, bearbeta, behandla, distribuera och lagra dokument och annat arbetsmaterial som projektdeltagarna ska kunna at del av, exempelvis ritningar, projektkorrespondens, m.m.
   2. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål eller ändamål som inte är förenliga med Tjänsternas avsedda användning. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används enbart för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna eller för att möjliggöra för användarna att utnyttja Tjänsternas funktioner.
   3. Det är möjligt att vi behöver dela med oss av personuppgifter när det krävs enligt lag, domstolsprocess eller andra rättsliga processer eller om vi har en presumtion att det är nödvändigt att avslöja informationen för att (1) undersöka, förhindra eller vidta åtgärder vid misstanke eller upptäckt av olagliga aktiviteter eller för att hjälpa offentliga myndigheter; (2) uppfylla våra avtal med kunder och användare; (3) skydda Tjänsternas säkerhet och/eller integritet. Vi kommer att underrätta våra kunder och användare om grunden för delningen av personuppgifterna, i den mån vi inte är rättsligt förhindrade att göra detta.
   4. Vi använder leverantörer för att genomföra underhåll av våra system, dataanalyser, revision, betalningar, bedrägeribekämpning, marknadsföring och utveckling. Dessa leverantörer kan få tillgång till kunders och användarnas personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra dessa uppgifter på våra vägnar och de är skyldiga att inte avslöja eller använda informationen för något annat ändamål.
   5. Om dina personuppgifter överförs internationellt, inbegripet till länder som inte anses ha en adekvat säkerhetsnivå för skydd av personuppgifter, säkerställer vi att adekvat skyddsnivå uppnås genom att tillse att mottagarna följer vid var tid gällande harmoniserade bindande avtalsförpliktelser i enlighet med tillämpliga standarder eller genom att tillämpa andra skyddsmekanismer.
   6. Vi kan också komma att dela med oss av personuppgifter som del av en försäljning, fusion eller förändring av vår ägarstruktur eller vid förberedelser inför en sådan förändring. En annan organisation som köper upp oss eller en del av vår verksamhet har rätt att fortsätta använda dessa personuppgifter, men då endast på ett sätt som överensstämmer med denna Policy, såvida kunden eller användaren inte informeras om något annat.
   7. Vår webbsida kan innehålla länkar till och från webbsidor som är våra partners och annonsörers. Om du följer en sådan länk, vänligen notera att våra partners vid var tid gällande integritetspolicyer avseende personuppgiftshantering äger tillämpning och att vi inte är ansvariga för dem.
  8. Hur länge och var lagrar vi dina personuppgifter?
   1. Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna leverera Tjänsterna eller i övrigt uppfylla våra förpliktelser gentemot våra kunder och användare. Vi kommer dock inte att behålla kunders och användarnas personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in.
   2. Vi behåller kunders och användarnas personuppgifter efter att de har stängt sina konton om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (inklusive på myndighets begäran), följa lagar och förordningar, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, upprätthålla säkerhet, förebygga bedrägerier och missbruk, uppfylla våra användaravtal eller enligt deras begäran om att vi ska fortsätta kommunicera med dem.
   3. De uppgifter vi samlar in lagras på våra servrar i Kista, Sverige. Observera att våra leverantörer kan komma att ha tillgång till kunders och användarnas personuppgifter i enlighet med denna Policy, vilket innebär att personuppgifter kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/ EEA. All sådan överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.
  9. Vilka är dina rättigheter?
   1. För personuppgifter som Byggnet är personuppgiftsansvarig ska kunder och användare känna till följande rättigheter:
    • Rätten att få tillgång till sina personuppgifter, vilket innebär att de har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör de behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag) och viss ytterligare information om behandlingen.
    • I vissa fall rätt att ta del av sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format samt att utan hinder få uppgifterna överförda från Byggnet till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
    • Rätt till rättelse av sina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga. I vissa fall har de rätt att motsätta sig Bygnets behandling av deras personuppgifter samt begära rättning eller radering av sina personuppgifter.
    • I förekommande fall, om de har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har de alltid rätt att återkalla sitt samtycke.
    • När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning (se punkten 5.2(c) ovan) har de rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.
    • Rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som avser direktmarknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.
    • Rätt att få sina uppgifter begränsade om de bl.a. bestrider uppgifternas korrekthet, eller om de invänt mot behandlingen enligt ovan, i båda fallen under den tid som Byggnet utreder och kontrollerar deras begäran.
    • Rätt att när som helst lämna in ett klagomål om Byggnets behandling av deras personuppgifter eller utövande av sina rättigheter till aktuell tillsynsmyndighet (dvs. Datainspektionen).
   2. Kunder och användare som avser göra gällande någon av sina rättigheter anmodas att kontakta Byggnet med sådan begäran (se nedan, för kontaktuppgifter).
  10. Säkerhetsinformation
   1. Byggnet har implementerat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som skyddar personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller förändring. Dessa åtgärder skyddar också kundernas och användarnas personuppgifter från obehörig spridning, röjande, missbruk eller andra behandlingar som strider mot gällande rätt.
   2. Vi övervakar regelbundet våra system för att identifiera möjliga sårbarheter och eventuella angrepp. Vi kan dock inte garantera säkerheten för den information som kunder och användare skickar till oss eller den information som användarna laddar upp, organiserar, bearbetar, behandlar, distribuerar och lagrar inom ramen för Projekt. Det finns ingen garanti för att personuppgifter skyddas från obehörig åtkomst eller röjande, ändring eller förstörelse trots våra vidtagna fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder.
   3. För mer information om vår säkerhet, vänligen läs mer på https://byggnet.se/support/drift-sakerhet/ Om du har frågor kring Säkerhet är du välkommen att kontakta oss.
  11. Kontaktuppgifter till Byggnet Sverige AB
   Har du frågor, synpunkter eller klagomål gällande denna Policy, allmänt om vårt integritetsskydd eller vår IT- och informationssäkerhet, vänligen kontakta oss på:

Byggnet Sverige AB
(org nr. 559291-4112)
Att.: Integritet
Box 110 93
161 11 Bromma
E-post: integritet@byggnet.se