OBS, vi har nytt telefonnummer till vår support! - Läs mer här

2020 – ett jubileumsår för Byggnet

Byggbranschen

År 2020 har projektportalen Byggnet hjälpt byggbranschen att hålla reda på dokumentation och ritningar i 20 år, dessutom har det 20 000:e projektet i Byggnet startats av totalentreprenören Melander Bygg i Norrköping.

20 års utveckling i backspegeln

Byggnets historia tar sin början 1986 då Arkitektkopia, ägare och utvecklare av systemet, byggde det första datanätverket för digital distribution av ritningar. Tekniken prövades skarpt första gången i Globen-projektet i Stockholm och möttes av stor uppskattning bland projektdeltagarna. 1997 gick Arkitektkopia in i en utvecklingsfas för att skapa ett eget system för dokumenthantering på webben och vid millennieskiftet lanserades första versionen av Byggnet.

Byggnet startade sin jungfrufärd med en tidig utmaning i att övertyga en marknad som inte förstod nyttan med ett projektnätverk. När Arkitektkopia sedan började storsatsade på att marknadsföra systemet, växte det snabbt till 8000 användare och 250 projekt. Efter några års etablerande i branschen nådde Byggnet även utanför landsgränsen. Norges motsvarighet till Arkitektkopia påbörjade då försäljning av systemet och Byggnet har idag nästan lika stor marknadsandel i Norge som i Sverige.

 

Fortsatt utveckling av systemet

Idag 2020, firar Byggnet sitt jubileumsår för 20 år i branschen och samtidigt når man 20 000 startade projekt och har runt 100 000 registrerade användare i systemet. En utveckling som till stor del bygger på lyhördhet för kundernas behov och följsamhet för konkurrenterna. Enligt Rikard König, Produktansvarig på Byggnet, kommer man fortsätta lyssna till kundernas önskemål och fokusera på att förbättra användarupplevelsen:

Enligt Rikard König, Produktansvarig för Byggnet, är framgångarna ett resultat av insatser från en lång och kontinuerlig dialog med kunderna om deras behov. ”Arkitektkopia har en lång historia av att utveckla produkter och tjänster för byggbranschen som går tillbaka till att printade ritningar levererades direkt ut till byggarbetsplatserna. Genom åren har vi utvecklat mer och mer digitala tjänster, parallellt med att vi fortfarande kan erbjuda printade ritningar. Byggnet är samlingsnamnet för våra digitala lösningar specifikt anpassade för byggbranschen med funktioner för att förenkla dokumenthantering, informationsspridning och ärendehantering.” säger Rikard König.

Inte minst pandemin har satt fokus på behovet av att kunna arbeta digitalt direkt på byggarbetsplatsen med hjälp av läsplattor eller smarta mobiltelefoner. Att säkerställa att rätt version av ritningar används minimerar risken för fel och sparar därmed både tid och kostnader för projekten.

 

20-tusende projektet – 28 nya hyreslägenheter

Det var den 26 februari i år som byggprojektet ”Kv Ankarstocken” kom att bli det 20 000:e startade projektet i Byggnet. Projektet är en nyproduktion av ett flervåningshus med hyreslägenheter i Norrköping City där Melander Bygg är totalentreprenör. Enligt Johan Skärsand, Arbetschef på Melander Bygg har Byggnet spelat en nyckelroll för att samordna och strukturera projektet:

Byggnet stödjer oss med den dagliga hanteringen av dokument och ritningar i projektet Ankarstocken. Dagens projekt ställer allt högre krav kring dokumenthantering och där är Byggnet en ovärderlig resurs och ett viktigt verktyg, i de utmaningar vi ställs inför som totalentreprenör. Byggnet underlättar för oss i våra relationer med leverantörer, konsulter och beställare, och säkerställer att rätt information finns tillgänglig för alla inblandade parter.” säger Johan Skärsand.

 

Rikard König, Produktansvarig på Byggnet och Anette Fredriksson, Försäljnings- & marknadschef på Arkitektkopia överlämnar diplom till Madeleine Jepsen och Jesper Johansson på Melander Bygg.

Rikard König, Produktansvarig på Byggnet och Anette Fredriksson, Försäljnings- & marknadschef på Arkitektkopia överlämnar diplom till Madeleine Jepsen och Jesper Johansson på Melander Bygg.

 

Firande av projektetByggnet firar Melander Bygg som har startat det 20 000:e projektet

För att fira projektet och ett gott samarbete, besökte representanter från Arkitektkopias företagsledning bestående av Gunnar Duintjer, VD, Anette Fredriksson, Försäljnings- och marknadschef och Rikard König, Produktansvarig Kv Ankarstocken i Norrköping. Väl på plats bjöds det på tårta och diplom delades ut.

 

Stäng