OBS, vi har nytt telefonnummer till vår support! - Läs mer här

Så kan miljöcertifieringar bidra till affärsnyttan

Byggbranschen

Konsumenter ställer idag allt högre krav på hållbarhet och miljö i alla aspekter av livet. Det är därför inte konstigt att även boendet nu är föremål för kraven.

Med miljövänligt byggande tar du ansvar för vår planet och genom att miljöcertifiera byggnaderna får du ett kvitto på att de håller vad de lovar. Du vässar därmed inte bara dina säljargument mot miljömedvetna bostadsköpare utan får också starkare konkurrensfördelar mot andra företag i branschen. Vi listar fem vanliga miljöcertifieringar och hur de kan stärka dina säljargument.

 

Miljöbyggnad – vanligast i Sverige

Certifieringen är en av de mest använda för både nyproducerade byggnader och ombyggnationer i Sverige. Den är utvecklad speciellt för den svenska marknaden och baseras därför på svenska regler och svensk byggpraxis. Vid kontrollen ställs krav på energianvändning, innemiljö och materialval. Miljöbyggnad är en tredjepartscertifiering vilket betyder att en oberoende specialist granskar ansökan. Det här är anledningen till att många fastighetsägare väljer just denna certifiering.

 

GreenBuildning – med energin i fokus

GreenBuilding-certifieringen handlar om hur väl byggnaden effektiviserar energianvändningen. Kravet är att byggnaden ska använda 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. GreenBuilding var under tio år ett EU-initiativ men sedan 2104 har certifieringssystemet förvaltats av Sweden Green Building Council (SGBC). Tack vare att energisnåla hus börjar bli ett välkänt begrepp och därmed eftertraktat bland kunderna ligger certifieringen helt rätt i tiden.

 

Svanen – börjar flyga långt innan första spadtaget

För att få en Svanenmärkning behöver du jobba tätt med materialtillverkarna. Allt material inklusive kemiska produkter som du planerar att använda i produktionen ska kartläggas och godkännas av Svanen innan bygget påbörjas. Detta gäller ner till minsta skruv. Svanenmärkta byggnader ska bland annat kunna påvisa låg energianvändning, god innemiljö och en kvalitetssäkrad byggprocess. Svanen är en av de mest kända miljömärkningarna bland svenska konsumenter överlag, det kan du dra nytta av.

 

BREEAM – kan höja värdet på internationell marknad

Med rötterna i Storbritannien är BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen i världen. Över en halv miljon byggnader har förärats med stämpeln vilket betyder att byggnaderna uppfyllt hårda krav inom energianvändning, inomhusklimat, vatten­hushållning, avfallshantering, projektledning och byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel. Med den svenska versionen, BREEAM-SE, certifierar du enligt svenska regler men med en internationell metod. Det här ger dig klara fördelar då både internationella och svenska investerare ofta ser ett högre värde i byggnader med certifiering som går att jämför på en internationell marknad.

 

LEED – har störst spridning i världen

Eftersom det inte finns någon svensk version av detta certifieringssystem görs bedömningen av bygget enligt amerikansk standard. En person som är certifierad att leda projekt i LEED bedömer närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Det finns även möjlighet till bonuspoäng för exempelvis innovationsgrad. LEED används för nybyggnad, ombyggnad och befintliga byggnader. Precis som med BREEAM kan LEED i många fall attrahera internationella investerare.

 

Printa gröna ritningar genom Byggnet

Tack vare att du kan beställa utskrifter av Arkitektkopia direkt i Byggnet kan du få ritningen producerad i Svanenmärkt miljö och på klimatkompenserat papper. Gör miljön en tjänst och printa genom Byggnet.

Kom igång med Byggnet

Stäng