OBS, vi har nytt telefonnummer till vår support! - Läs mer här

Projektledare på bygget – så lyckas du!

Byggbranschen

Som byggprojektledare har du en nyckelroll att se till så att arbetet går framåt. För att lyckas krävs vissa egenskaper, men det finns också digitala tjänster som hjälper dig att navigera förbi hinder på vägen.

 

Rätt kompetens för rollen

Ett projekt kan liknas vid en vikingabåt – det krävs att alla ror på båda sidor för att skeppet ska röra sig framåt. I fören behöver kaptenen, eller projektledaren, stå och se till att man följer den planerade rutten. Från att samordna deltagarnas uppgifter till att följa upp delmål och rapportera till projektbeställaren – det är mycket som ska klaffa i byggprocessen.

 

Se framåt för att undvika onödiga kostnader

Du som leder behöver kunna hålla koll på allt som sker och ständigt blicka framåt. Genom att regelbundet utvärdera hur arbetet går vet ni att ni är på rätt väg, vilket är A och O för ett lyckat projekt. Om fel och missförstånd upptäcks för sent känns det inte bara tidsödande, utan kan också innebära onödiga kostnader.

Förutom att leda arbetet bör du också kunna hantera konflikter och motivera dina deltagare så att projektet känns stimulerande för alla. När många viljor ska samsas behöver du vara flexibel och kunna fatta snabba beslut.

 

Från hantverkare till chef

För att leda en grupp behöver du förstå den, och det gör du allra bäst genom att dela deltagarnas erfarenheter. Om du själv har en bakgrund som hantverkare har du troligtvis upplevt flera av de problem som kan dyka upp, och kan lättare styra gruppen bort från dem. Vanliga hinder under arbetets gång är bland annat:

  • Ni hoppar över de löpande avstämningarna.
  • Ansvarsfördelningen är oklar.
  • Alla hänger inte med i uppdateringarna.
  • Många deltagare kommer från olika håll.

 

Välj verktyg efter behov

När du väljer digitala verktyg bör du ha koll på gruppens behov och de utmaningar som ni står för – genom hela processens gång. Det bör vara tydligt för var och en vilka ansvarsområden de har och vilka mål ni strävar mot. Genom att välja ärendehanteringssystem med omsorg minskar du risken för kostsamma byggfel.

 

Ett bra system bör

  • göra ditt arbete mer effektivt
  • minska administrativa sysslor
  • hjälpa dig att nå samtliga deltagare via en plattform
  • låta dig dela ut uppgifter.

Byggnet har flera olika funktioner som hjälper dig att bocka av delmålen utan att fastna vid hindren på vägen.

Testa gratis i 30 dagar

Stäng