OBS, vi har nytt telefonnummer till vår support! - Läs mer här

Tips från Magister Pettersson 5 – Behörighetsstyrning

Tips och Tricks

Den här gången handlar mitt tips om att skapa och tilldela behörighetsgrupper.

 

Att skapa en behörighetsgrupp

En administratör kan skapa ett fritt antal behörighetsgrupper för att styra tillgängligheten till projektets mappar. Alla deltagare kan alltså ges olika rättigheter. I detta exempel skapar vi en grupp som ger endast läsrättigheter till mappen Bygghandlingar. Tanken är att alla underentreprenörer tilldelas denna grupp varför vi döper gruppen till just ”Underentreprenörer”.

Gör så här:

  • Klicka på ikonen Infovy därefter Projektdeltagare
  • Klicka på knappen Skapa/ändra behörigheter
  • Vi börjar med att markera samtliga mappar och väljer Inga läs- och skrivrättigheter ur droppmenyn Behörighet nere till höger samt klickar på knappen Välj.
  • Markera mappen Bygghandlingar och välj Läsrättigheter samt klicka på knappen Välj. De röda och gröna markeringarna till höger visar aktuell behörighet för respektive mapp.
  • Avsluta med att klicka på knappen Spara.

Du tilldelar varje deltagare en behörighet genom att markera deltagaren och välj lämplig grupp ur droppmenyn Välj behörighet.

Håll utkik här efter mitt nästa tips eller kika in tidigare tips och tricks!

Mvh Janne Pettersson
Produktspecialist

Stäng