OBS, vi har nytt telefonnummer till vår support! - Läs mer här

Tips från Magister Pettersson 2 – Beställning

Tips och Tricks

Som utlovat kommer här nästa tips på bra hjälpmedel i Byggnet – beställ ritningar olika format och/eller material i samma beställning

Valbarhet i samma beställning

I den här funktionen kan man, förutom att välja olika format och material, göra urval av sina filer. Klicka på det gröna plustecknet för att utöka din beställning. Klicka på texten ”Alla filer” för att göra urval i fönstret som dyker upp genom att markera de filer som ska ingå i urvalet. Om inget urval görs gäller den nya raden alla filer och du kan alltså ha flera rader med olika produktionsönskemål.

I detta exempel beställer Kalle 1 omgång A1 av samtliga filer, 1 omgång A1 Tyvek av 2 st. av filerna samt 2 omgångar A3 vikta och hålade av samtliga filer.

Håll utkik här efter mitt nästa tips eller kika in tidigare tips och tricks!

Stäng