Byggnet Verify – Update!

Please scroll down to find information in English

NY FUNKTIONALITET I BYGGNET VERIFY

Byggnet Verify har uppdaterats med ny funktionalitet helt baserad på intervjuer med våra kunder. Både sådana som kör sin ärendehantering i Byggnet Verify idag och sådana som utvärderat oss tidigare, men valt bort oss av olika anledningar. En av de större förändringarna är att vi introducerar en helt ny startsida för Byggnet Verify i form av en dashboard. Denna kommer ses av administratörer och kommer ge dem en väldigt bra översikt över pågående ärenden och frågor.

En annan stor förändring är att vi introducerar möjligheten att skicka in frågor i Byggnet Verify som ett komplement till de rapporter som man kan skicka in idag. Rapporter måste alltid hanteras och fördelas som uppgifter av administratörer, men frågor kan ställas direkt mellan deltagare utan admins inblandning. Dock kan de endast slutgodkännas av admin och på så vis säkrar man upp att det inte fattas felaktiga beslut. Den här förändringen gör att Byggnet Verify nu passar lika bra i projekteringsfasen som den tidigare gjort i produktionsfasen. Det gör att man slipper hantera vissa frågor i annat system, via mail eller i en excel-fil.

Förutom dashboarden och möjligheten att hantera frågor innehåller uppdateringen en rad mindre förändringar:

 • En ”Skickat” vy för deltagare för att se alla rapporter och frågor som man själv skickat in
 • Nya möjligheter för filtrering i vyerna
 • Möjlighet att markera Rapporter, frågor och uppgifter som olästa (precis som i Outlook)
 • Möjlighet att spara mallar för kategorier och underkategorier
 • Möjlighet att starta Byggnet Verify baserat på mallar, sina egna eller en som Byggnet föreslår
 • Utökade påminnelser gällande uppgifter och frågor som närmar sig / passerat deadline
 • Krav på att ange ny deadline varje gång en uppgift byter status för att denna alltid ska vara relevant
 • Ny kolumn för ”Teknikområde” vid val av mottagare

NEW FUNCTIONALITY IN BYGGNET VERIFY

Byggnet Verify has been updated with new functionality based on interviews with our customers. One of the bigger changes is a completely new start page for Byggnet Verify in form of a dashboard. The dashboard will give the administrators better overview over ongoing tasks and questions.

Another new feature is the possibility to create questions in Byggnet Verify in addition to the reports that always existed. Reports always needs to be managed by the administrators and can be assigned to participants as tasks. Questions on the other hand can be asked directly between participants without administrators as a middle hand. Final approval can still only be done by the administrators to prevent incorrect decisions.

Apart from the dashboard and the possibility to manage questions this update includes several smaller improvements:

 • A “Sent” view for participants where they can see all reports and questions they have sent.
 • New possibilities for filtering in the views.
 • Possibility to mark reports, questions and tasks as unread. (just like in Outlook)
 • Possibility to save categories and subcategories as templates.
 • Possibility to start Byggnet Verify based on templates, your own or one that Byggnet suggests.
 • Extended reminders about tasks that is getting close to / has passed deadline.
 • Mandatory to set a new deadline every time a task changes status.
 • New column displaying “Technical area” when selecting receivers.

Kom igång direkt

 • Genom att klicka på knappen Nu kör vi! godkänner du Byggnets integritetspolicy.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.