Integritetspolicy

Byggnet arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Den här policyn fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. Denna integritetspolicy gäller endast Byggnets kunder och användare av våra onlinetjänster.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Det svenska företaget, Arkitektkopia AB, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med PuL, personuppgiftslagen (1998:204), som är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG). Arkitektkopia fungerar som personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter på uppdrag av Arkitektkopia för Byggnet.

Var lagras dina personuppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst eller lämnar in e-post information. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att skapa och hantera ditt personliga konto
  • För att bearbeta dina beställningar via vår onlinetjänst för Print av ritningar
  • För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
  • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
  • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev
  • För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information
  • För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster
  • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster
  • För att hantera ditt konto

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. På grund av beställning av Print kan vi inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter kan delas inom Arkitektkopia. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Kom igång direkt, testa gratis!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.