Drift och säkerhet.

Säkerhet är viktigt för dig, och oss. Vårt utvecklingsteam utvärderar kontinuerligt systemet ur ett säkerhetsperspektiv. Innan ny funktionalitet introduceras i Byggnet går den igenom en rigorös testning i en separat utvecklingsmiljö.

Byggnets servrar finns i ett modernt datacenter i Sverige. Företaget som har driftansvar är ISO27001-certifierade och granskas enligt SOC2/SSAE16. Det borgar för en mycket hög nivå på driftsäkerhet, bevakning och fysisk säkerhet dygnet runt. Stor hänsyn tas även till hållbar drift ur miljösynpunkt.

För projekt med extra höga säkerhetskrav har Arkitektkopia en rad olika lösningar både när det gäller systemstöd och utskrift av handlingar. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa till med just era utmaningar.

Stabilt, driftvänlig, alltid tillmötesgående.
Milan Petrovic, Stockholm Trafikkontoret

Vad tycker våra kunder?

Se våra case

Kom igång direkt, testa gratis!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.