3D-stöd i Byggnets viewer - läs mer Byggnet uppdaterat - läs mer

På KTH läggs grunden för framtidens smarta byggnader

Byggprojekt

I KTH Live-in Lab bor studenter från hela världen och bidrar samtidigt med data till forskning. Syftet är att bidra till utvecklingen av miljötekniska idéer inom byggsektorn, där siktet är inställt på resurseffektiva och hållbara fastigheter.

 

Studentboende i labbmiljö

Inom projektet Live-in Lab, sponsrat av Einar Mattsson-koncernen, har en testbädd i form av tre plusenergihus med sammanlagt 305 lägenheter upprättats. Här kan studenter bo medan man mäter förbrukningen av värme, vatten och el samt utsläppet av koldioxid. Förhoppningen är att detta ska förbereda för bredare undersökningar, i syfte att förkorta ledtiderna från forskningsresultat till introduktion på marknaden.

Föreståndaren Jonas Anund Vogel började själv som student på KTH när han läste väg- och vattenbyggnadsteknik med fokus på betongkonstruktion och projektledning. Efter fem år ute i arbetslivet grodde idén att satsa på utveckling, och vägen dit inleddes med en tjänst som doktorand – även den på KTH. Idag undersöker han hur ny teknik kan introduceras för att ta sig över vanliga hinder som ofta uppstår när man bygger flerbostadshus.

Smart byggnad, projektet Live-in Lab, KTH

Nya utmaningar ställer nya krav

Många utmaningar från 1900-talets början har lagt grunden till dagens byggregler. Idag bor vi annorlunda och därför ställs andra krav, vilket i sin tur leder till ett behov av nya idéer. Här uppstår en möjlighet att utmana det traditionella byggandet av bostäder.

— I standardavtalen står det att man ska använda väl beprövad teknik, annars är man ansvarig själv. Det leder till att utvecklingen lätt står still. Någon måste visa att det händer något, och så föddes tanken till en testbädd, berättar Jonas.

Nu riktas utvecklingen mot hållbara och flexibla bostäder som går att anpassa efter varje hyresgäst – till exempel genom väggar som går att flytta. I testbädden vill man smidigt kunna förändra storleken på lägenheterna, eller flytta om så att flera boenden med varsitt kök får ett gemensamt. På så vis kan man enkelt testa och utvärdera olika boendesituationer.

Byggnet låter internationella deltagare mötas

En vanlig utmaning i byggprojekten är att deltagarna befinner sig på skilda håll – ibland i olika länder. Då är det viktigt med ett system som enkelt låter dem dela filer, ta del av uppdaterat material och kommunicera. Det underlättar när alla deltagare själva kan välja vilket språk de vill använda, vilket har varit en fördel med Byggnet.

— Med Byggnet har vi kunnat göra det möjligt för forskare att ta del av realtidsinformation. Istället för att komma i efterhand och tycka att något borde ändras har man nu kunnat se sådant direkt. Det har varit viktigt för att få med forskarnas idéer i produktionen. De som har varit på resande fot har också kunnat gå in och se vad som händer – på så vis har de inte missat något, säger Jonas.

Stäng